Warunki wykorzystania

WAŻNE INFORMACJE

Rosimy uważnie przeczytać niniejsze warunki wykorzystania. Jeżeli kupujecie lub wykorzystujecie nasze wyroby, to oznacza, że jesteście zaznajomieni i zgodnie z przedstawionym tu trybem i warunkami.

LICENCJA

Nasza strona internetowa udziela wam niewyłączną ograniczoną licencję na wykorzystanie szablonów i innych wydanych przez naszą Spółkę i sprzedanych przez niniejszą stronę internetową wyrobów niezależnych projektantów (dalej „wyrobów”) zgodnie z przedstawionym trybem i warunkami (dalej „licencja”).

 • GWARANTOWANE WYKORZYSTANIE OGRANICZONE

  Możecie wykorzystywać każdy poszczególny wyrób do realizacji tylko jednego projektu, należącego albo wam lub waszemu klientowi. W celu realizacji kolejnego projektu z analogicznym dizajnem musicie kupić niniejszy szablon jeszcze raz.

 • MODYFIKACJE

  Macie prawo wprowadzić każde niezbędne zmiany do kupionych przez was wyrobów dla osiągnięcia postawionych przez was celów.

 • WYKORZYSTANIE NIESANKCJONOWANE

  Nie macie prawa umieszczać jakikolwiek z naszych wyrobów zmienionych lub bez zmian na dyskietkach, płytach CD lub na każdych innych nośnikach informacji i proponować je dla sprzedaży lub wykorzystania powtórnego każdego rodzaju bez wstępnego pozwolenia na piśmie SmileTemplates.com.

 • ODSTĄPIENIE UPRAWNIEŃ

  Nie macie prawa przekazywać, przeznaczać lub przenosić daną licencję jakiejś lub trzeciej osobie bez wstępnego pozwolenia na piśmie SmileTemplates.com.

 • PRAWA DO WŁASNOŚCI

  Nie otrzymujecie prawa do zgłoszenia własności intelektualnej lub ekskluzywności posiadania na każdym z naszych wyrobów, zmienionych lub bez zmian. Wszystkie wyroby są własnością ich niezależnych właścicieli. Nasze wyroby są dostarczane w takiej postaci, w jakiej istnieją, bez żadnych gwarancji, jawnych lub rozumianych. Nasze przedstawicielstwo prawne nie ponosi żadnej odpowiedzialności za każdą sprawioną stratę, łącznie, lecz nie ograniczając się, z bezpośrednimi, pośrednimi, specjalnymi, pobocznymi lub pośrednimi stratami lub innymi stratami powstającymi z powodu wykorzystania lub niemożliwości wykorzystania naszej produkcji.

TRYB ZWROTU ŚRODKÓW

Ponieważ Spółka SmileTemplates.com proponuje niematerialne nieodwoływane towary, one nie podlegają zwrotu po dostawie wyrobu do,kupującego. Przy kupieniu jakiegokolwiek towaru na naszej stronie internetowej jesteście odpowiedzialni za zrozumienie tego faktu. Prosimy przekonacie się, że uważnie przeczytaliście rozdział „Treść szablonów” i stronę „Charakterystyki szablonu”. Wyjątkiem z danego przepisu są konkretne przypadki udostępnienia odróżniającego się od opisanego na stronie wyrobu. W tym przypadku zwrot środków jest dokonywany po obopólnej zgodzie stron. Ostateczny termin zgłoszenia dotyczącego zwrotu środków stanowi jeden tydzień po dostawie towaru klientowi.

KONTROLA OSZUSTWA

Kupienie przez klienta wyrobu być może wstrzymane w celu przeprowadzenia ręcznej kontroli przypadków oszustwa na okres 10-20 minuty, jak również wstrzymane na bardziej długotrwały okres czasu w celu przeprowadzenia bardziej starannego badania. Realizujemy wymienioną kontrolę z powodu zwiększającej się ilości nielegalnych transakcji, przeprowadzanych przez osoby, które nie są realnymi posiadaczami bankowych kart kredytowych wykorzystywanych dla opłaty.
Nasza Spółka pozostawia sobie prawo w zakresie modyfikacji danych warunków bez wstępnego powiadomienia.